UA-63332126-3

Činnosti

Druh činnosti Spotřeba energie
kJ  kcal
spánek 250 – 290 60 – 70
sedění v klidu 380 90
řidič při jízdě autem 550 130
psaní na stroji 590 140
zametání 710 170
pomalá chůze 840 200
rychlá chůze 1260 300
chůze do schodů 1690 400
vaření 980 230
stolní tenis 1010 240
tanec – pomalý, mírný 1050 250
tanec – rychlý, intenzivní 1440 340
jízda na kole 1260 – 1680 300 – 400
tenis 1680 400
plavání, podle náročnosti 1260 – 3400 300 – 800
kopaná 2300 550
práce horníka, dřevorubce 1680 – 1890 400 – 450
lyžování (sjezd, běžky) 2420 – 2940 580 – 700
běh – podle náročnosti 1900 – 5000 580 – 700

Napsat komentář