UA-63332126-3

Ochrana osobních údajů (GDPR) a mimosoudní řešení sporů

Protože svým klientkám a klientům vytvářím jídelníčky na míru, zpracovávám také za tímto účelem jejich osobní údaje. V tomto článku Vás chci informovat, jak to probíhá, abych dostála svým povinnostem vyplývajícím z nové směrnice GDPR. Správcem všech údajů jsem já, Eva Manďáková Svašková, IČO 62155091, se sídlem Arménská 507/13, 625 00 Brno, telefon: +420 736 611 615, e-mail: kgdolu@seznam.cz.

K osobním údajům mám přístup pouze já.

Lidé, kterým vytvářím jídelníček, mi zasílají své fakturační údaje a vyplněný dotazník, který mi umožňuje jídelníček přizpůsobit jejich tělu. Tento dotazník obsahuje kromě základních osobních údajů také údaje osobní anamnézu, informace o stravovacích návycích, denním režimu, pohybových aktivitách, vývoji tělesné hmotnosti v čase a dosavadních zkušenostech se snižováním hmotnosti. Dotazník mi lidé posílají buď elektronicky nebo poštou. V závislosti na tom ho uchovávám buď v počítači chráněném heslem nebo v domácím trezoru. Po zpracování jídelníčku dotazník zlikviduji (skartuji, vymažu z počítače). Nově od května 2018 každý můj klient při vyplňování dotazníku podepíše s tímto postupem souhlas.

Vystavené faktury musím ze zákona po určitou dobu uchovávat. Proto je mám také v trezoru, do kterého mám přístup pouze já. Jednou ročně k nim má potom přístup moje externí účetní, která mi je ovšem po zpracování daného zdaňovacího období vrátí a žádné kopie si nepořizuje. Po uplynutí zákonné lhůty pro jejich uchování je také skartuji.

Osobní údaje svých klientů neposkytuji žádným dalším třetím stranám. Také platí, že svým klientům neposílám žádné nevyžádané nabídky ani newsletter. Fotky svých klientů zveřejňuji pouze s jejich souhlasem, když se na tom spolu domluvíme.

Dále platí, že mimosoudní spory se řeší dohodou účastníků podle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pokud dohoda není možná, tak přes Českou obchodní inspekci a příslušný inspektorát, adresy pracovišť na webu https://www.coi.cz/.

To je pro dnešek vše, na další spolupráci a Vaše úspěchy při hubnutí se těší Eva

Napsat komentář